naar NIOD-Canard-hoofdpagina | Droog

Price


Het boek Adolf Hitler als Maler und Zeichner (1983) van Billy F. Price is het beste overzicht van in omloop zijnde vervalste Hitlers tot in 1983.

In deze werkcatalogus voor fraudestudie staan mogelijk enkele verdwaalde afbeeldingen van authentieke Hitlers.


Afkortingen in Price
Signaturen in Price

Naar:
Adolf Hitler als Maler und Zeichner (1983)

 

 
       
       Resumerend
A = 318
Z = 373
Ö = 45
Totaal - 736

Alles uit de collectie A1 is vals.
Alles uit de collectie USA2 is vervaardigd door vervalser Konrad Kujau.
Nummers met coderingen 'PB. D1, F: PR' zijn waarschijnlijk ook Kujaus.

       Bladzijde 17: vooorbeelden van vervalste Hitler-signaturen (mogelijk zit hier een enkele echte tussen)
 


      naar boven